Sau một năm nỗ lực làm việc, cuối năm chính là khoảng thời gian để cả công ty cùng nhìn lại những thành quả lao động của bản thân và đội nhóm. Sự kiện tiệc Year – end Party được ra đời cùng không nằm ngoài mục đích đích đó. Tiệc cuối năm hay còn gọi là Year – end Party không còn là hoạt động lạ lẫm đối với Doanh Nghiệp. Khác với tiệc Tất Niên hay Gala Dinner, sựChi tiết