Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là giới thiệu các giải pháp “Hệ Thống Chẩn Đoán Hình Ảnh Pacs, Digital Transformation Và DPS” đến với doanh nghiệp. Đồng thời Giúp các doanh nghiệp, tổ chức nói chung và Ngành Y Tế nói riêng thấy được những lợi ích của giải pháp phần mềm quản lý chẩn đoán hình ảnh y tế chuyên dụng PACS, trong việc cung cấp khả năng truy xuất nhanh chóng và lưu trữ kinh tếChi tiết