Hội thảo Nâng Cao Nhận Thức Về Chuyển Đổi Số, Chính Quyền Số.

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khi mà cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động Chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thì hội thảo Nâng Cao Nhận Thức Về Chuyển Đổi Số, Chính Quyền Số lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết, phù hợp với nhu cầu chung trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã cung cấp một góc nhìn rõ nét hơn về chuyển đổi số. Qua đó, phổ biến đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ; Tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các giải pháp an toàn thông tin trong chuyển đổi số… mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *