Tổ chức một sự kiện quy mô hoành tráng với hàng trăm, hàng nghìn khách mời tham dự, hay một sự kiện đơn giản chỉ với vài chục người thì đứng đằng sau chúng là bóng dáng của một người lập kế hoạch cho sự kiện. Từ ý tưởng, tổ chức, phân công trách nhiệm vị trí cho từng người, giám sát tổng thể toàn bộ chương trình. Một sự kiện có hay hoặc dở phần nhiều phụ thuộc vàoChi tiết