Du lịch là một khái niệm khá rõ ràng nhưng Team building là gì không phải ai cũng biết. Du lịch Team Building (xây dựng đội ngũ) thực chất là một hoạt động dựa trên các trò chơi khác nhau để những người tham gia có thể trải nghiệm các tình huống cụ thể, từ đó rút ra các bài học thực tiễn trong công việc. Du lịch kết hợp tổ chức Team Building là một xu thế mới hiệnChi tiết