1. Tổ chức sự kiện – Events Management – Sự kiện thương mại ( Tradeshow) – Sự kiện tiếp thị ( Marketing events) – Sự kiện công ty ( Corporate events) – Sự kiện từ thiện ( Charity events) – Sự kiện xã hội ( Social events) – Sự kiện truyền hình trực tiếp – Các show trình diễn âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật 2. Quan hệ công chúng – Public relations – Tư vấn chiến lược PRChi tiết