Làm sao để cắt giảm chi phí Team building ??? Hiện tại nhu cầu Team building trên thị trường là rất lớn. Nhưng bài toán chi dùng cho dịch vụ Team building cũng không phải là nhỏ. Nhưng nếu bạn có số tiền hạn hẹp???  Bạn phải làm sao??? Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Quảng Cáo  Ngôi Sao (SAM.,JSC) cung cấp cho bạn các giải pháp để bạn có thể tự làm Team building. Bạn có thể tính toán chiChi tiết