Kinh nghiệm tổ chức SAM là một trong những đơn vị tổ chức các hoạt động Teambuilding có nhiều kinh nghiệm ở TPHCM và các tỉnh lân cận Kịch bản chương trình đặc sắc Với mỗi đối tác khác nhau SAM luôn lên kế hoạch rõ ràng, kịch bản đặc sắc làm sao cho không bị trùng lặp với các đơn vị tổ chức khác . Ngoài ra, SAM có thể tư vấn, hỗ trợ xây dựng kịch bản theoChi tiết